שירותי סיעוד מתקדמים
 לוטן שירותי סיעוד והשמת עובדים זרים 
סניף קריות 
סניף חיפה 
חפש
 
 
את הבקשה להיתר להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי יש לשלוח על צירופיה לכתובת הבאה:

רשות האוכלוסין וההגירה – אגף ההיתרים -

ענף הסיעוד

חיפה - רחוב הרצליה 22 

ירושלים : רחוב אגריפס 42, בניין כי"ח ת.ד. 28346 ירושלים.  ( ראשי ) 

תל אביב

 
מענה טלפוני (רב-קווי) בטל.    1-700-707-147      

2. לא ניתן לשלוח בקשות באמצעות פקס.
3. יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בכתב ברור.הבקשה וההתחייבות ייחתמו
על ידי המטופל, אך כאשר המטופל אינו מסוגל למלא חובות כמעסיק של עובד זר, בן משפחתו יחתום כ"מעסיק".

5. לבקשה מצורפים שלושה טפסים:
- טופס א’- בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר או להארכת היתר קיים.
- טופס ב’ - התחייבות מעסיק.
- טופס ג’ - הצהרת ויתור על סודיות רפואית.

6. יש לצרף לכל בקשה את המסמכים הבאים:
- אישור על תשלום אגרת בקשה בסך 300 ש"ח (נכון לחודש פברואר 2012)
- צילום ת"ז + נספח של המטופל (ושל "מעסיק", במקרה והמטופל אינו מסוגל למלא את
חובותיו כמעסיק של עובד זר).

- באם המטופל הינו חסוי, יש לצרף אישור על אפוטרופסות.
(במידה וברשות המבקש אישור על זכאות לגמלת סיעוד או לקצבת שר"מ מאת המוסד לביטוח לאומי, ניתן לצרפם לבקשה, אך אין בכך חובה. בדיקת הזכאות מול המוסד לביטוח לאומי נעשית ישירות על ידי יחידת הסמך).

החלטת אגף הייתרים תישלח אליך בדואר. באם יוחלט כי הינך זכאי להעסיק עובד זר יהא עליך לפנות עם אישור היחידה אל משרדי מינהל האוכלוסין בקרבת מקום מגוריך לצורך הסדרת אשרת עבודה לעובד הזר שברצונך להעסיק. קיים איסור להעסיק עובד זר ללא אישור מראש ובכתב מאת מינהל האוכלוסין!
אנו בחברת לוטן עו"ז מספקים שירותי סיעוד בחיפה ובצפון. אנו נלווה אותך באופן אישי בכל שלב ושלב ונטפל בך במסירות עד להגעתו של העובד הזר ואף לאחריו.
הינך מוזמן ליצור עימנו קשר ואנו נזמינך לפגישה אישית.