שירותי סיעוד מתקדמים
 לוטן שירותי סיעוד והשמת עובדים זרים 
סניף קריות 
סניף חיפה 
חפש
אישורים          
 
 היתר מיוחד
 אישור משרד הביטחון
 אישור ביטוח לאומי
 אישור משרד הרווחה
 אישור לשכת המסחר