שירותי סיעוד מתקדמים
 לוטן שירותי סיעוד והשמת עובדים זרים 
סניף קריות 
סניף חיפה 
חפש
 
10 עצות למעסיק עובד זר
מה צריך לעשות כדי לשמור על החוק ולהימנע מתביעה בבית דין לעבודה ? הנחת היסוד בחוק הינה כי: אתם המעבידים!!! 

1. המטפל הינו עובד בשכר הזכאי לכל התנאים הסוציאליזם כמו כל עובד ישראלי. לכן חשוב לדאוגשחוזה העבודה  ביניכם המעסיקים לבין העובד הזר יגן עליכם, יהיה ברור  לכם ולעובד ויכסה את כל התחומים הרלוונטיים.
2. שהגדרת התפקידים של העובד תהיה מדויקת ובהירה, כולל שעות מנוחה, פנאי. מחשב וכיוב.
3. שזמני ותנאי היציאה לחופשות יהיו מוסכמים מראש.
4. שהשכר ישולם כל חודש לא יאוחר מה 9 לחודש, או לא יאוחר מ- 10 ימים מהתאריך שנקבע מראש בחוזה וסוכם על ידי שני הצדדים.
5 .שפנקס תשלומים ובו ציון מדויק של כל סכום שניתן לעובד כולל תאריך ואישור על קבלה, יהווה כלי פיקוח ומעקב. חשוב לרשום גם ערך של כל מתנה, הלוואה, או תשלום יוצא דופן. כולל תאריך וסכום.
6. שייערך רישום מדויק של כל החופשות וימי החג שלקח העובד כולל חתימה שלו על מימוש החופשה.   
7.שמעקב אחר השינויים והעדכונים המתייחסים לחוקי העבודה בסיעוד (פרסומים באתרים ממשלתיים , במדיה ובאתר הקו למעסיק.)יתבצע אחת לשבועיים לפחות.                                                        
8.שכל הודעה על הפרת החוזה, תעשה בכתב באופן מסודר מצד המעסיק: איחורים , הודעה מוקדמת לפיטורין, הוצאת העובד לחופשה וכו,.                                                                                                     
9 .שיהיה ברור לבני המשפחה ולמטפל  חלוקת התפקידים בין בני המשפחה  כולל תחומי אחראיות.

10. שיערכו  שיחות תקופתיות עם העובד  לבדיקת שביעות רצון ,שינויים וכו ולתעד זאת  בכתב , במסמך חתום, או בהקלטה.